Polityka prywatności i polityka cookies

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Wcinaj Miód Sp. z o.o., ul. Klonowa 12, 21-040 Kalinówka, NIP 7133093263, REGON 365885228. Masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. Dane osobowe Klientów są chronione przez Administratora i nie są udostępniane osobom trzecim.

1.1. W każdym przypadku cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora jest wynikiem działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Oznacza to, że dane osobowe podane przez Klienta w zamówieniu mogą być przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie muszą być przekazywane przewoźnikowi realizującemy dostawę Towaru, wtedy gdy Klient wybiera przykładowo Odbiór osobisty.

1.2. Administrator zbiera dane osobowe Usługobiorców lub Klientów w celach:

-zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

-marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Administratora.

2. Dane osobowe niezbędne do wysyłki zamówienia, w sposób zgodny z dyspozycją Klienta, są przekazywane podmiotom trzecim, tj.:
– InPost S.A.,ul. Wielicka 28 BUSINESS PARK Budynek B, 30-552 Kraków,NIP: 6793087624 w przypadku wyboru wysyłki kurierem. Dane, jakie przekazujemy to: Imię, nazwisko, ulica i nr domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość, nr telefonu i adres e-mail.
– InPost S.A.,ul. Wielicka 28 BUSINESS PARK Budynek B, 30-552 Kraków,NIP: 6793087624 w przypadku wyboru wysyłki do Paczkomatu. Dane,jakie przekazujemy to: adres e-mail i numer telefonu.
– Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, NIP: 525-000-73-13 w przypadku wyboru wysyłki przez Pocztę Polską. Dane, jakie przekazujemy to: Imię, nazwisko, ulica i nr domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość, nr telefonu i adres e-mail.

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

3. Dla celów związanych z realizacją umowy sprzedaży zbierane są następujące dane osobowe:
– imię i nazwisko/nazwa firmy,
– adres korespondencyjny,
– numer telefonu,
– adres e-mail.

4. Rejestracja w sklepie internetowym www.zamydleni.pl jest dobrowolna.
5. Po wybraniu opcji zamówienia bez rejestracji podane w formularzu dane są po zrealizowaniu zamówienia niezwłocznie usuwane.
6. Dane osobowe podane podczas składania zamówienia oraz dane osobowe podane podczas rejestracji na stronie sklepu www.zamydleni.pl będą przechowywane na potrzeby realizacji ciążących na Administratorze obowiązków do momentu cofnięcia zgodny na ich przetwarzanie przez Klienta.
7. Klient ma prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Klient, któremu zostanie wydana faktura na jego życzenie, musi wyrazić zgodę na przekazanie podanych przez siebie danych osobowych do Biura Rachunkoweg współpracująceg z Administratorem, tj.: BrainStorm Bożena Dworzyńska, ul. Siłaczki 3/9 lok.102, 02-495 Warszawa. NIP: 5222421259, Regon: 367965552, email: b.dworzynska1979@gmail.com, w innym wypadku faktura nie będzie mogła zostać wydana.
9. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.

9.1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

9.2. Administrator zabezpiecza dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną przed nieuprawnionym dostępem. Dostęp do Konta uzyskuje się po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

10. Sklep internetowy www.zamydleni.pl wykorzystuje pliki cookies.
11. Pliki cookies to dane informatyczne zapisywane na urządzeniu końcowym Klientów, które wykorzystywane są do korzystania ze sklepu internetowego. Nie zawierają one danych osobowych Klientów.
12. W większości przypadków przeglądarki internetowe pozwalają na automatyczne zapisywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mają jednak możliwość zmiany ustawień przeglądarki w ten sposób, że będzie ona będzie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub informować każdorazowo o zainstalowaniu pliku cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej znajdują się szczegółowe informacje na ten temat.
13. Stosowane przez sklep internetowy www.zamydleni.pl pliki cookies nie powodują zmian w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Klienta, jak i w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.